BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Welkom op de site van de Stichting Bossche Milieugroep, de BMG.

De gemeente heeft vijf wijken aangewezen die van het gas af gaan.
Sparrenburg, Hintham zuid, 't Zand, Zuid en de Buitenpepers. Bewoners in de gekozen wijken kunnen vrijwillig meedoen aan de proef, waarbij onder meer gekeken wordt naar maatregelen om de warmtevraag te beperken, gezamenlijk energie op te wekken of bijvoorbeeld te starten met een lokaal warmtenet. Er kan bijvoorbeeld al begonnen worden met het dichten van kieren, het isoleren van spouwmuren en dak-isolatie. Maar er kan meer: het gebruik van restwarmte of warmte uit waterplassen gebruiken.
In de periode 2020-2025 moeten er in tenminste tien buurten stappen gezet zijn om aardgasvrij te worden.

We bestaan al sinds 1985 en behartigen de belangen van de leefomgeving in en om 's-Hertogenbosch. We organiseren vier maal per jaar een milieucaf√© in de Verkadefabriek. Dit doen we onder de naam MINC-denbosch. Zie hier.

We zijn een Stichting die staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 083567.

De stichting, stelt zich ten doel het signaleren en het vinden van oplossingen voor milieu-problemen in Nederland in het algemeen en in de gemeente 's-Hertogenbosch en omgeving in het bijzonder. Het geven van voorlichting aan particulieren en instanties en het mobiliseren van de publieke opinie in het belang van natuur en milieu dit alles in de ruimste zin. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer

a. het alert reageren op aantastingen van en bedreigingen voor natuur en milieu
b. het kritisch en constructief volgen van het gemeentelijk, provinciaal en rijksoverheidsbeleid op het gebied van natuur en milieu (duurzaamheid) en de raakvlakken er mee.  
c. het aandragen van alternatieven
d. het bevorderen van milieubewust gedrag door het organiseren van excursies, lezingen , cursussen, ludieke acties e.a. activiteiten.
e. het deelnemen aan inspraakprocedures, het aantekenen van bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten en het zo nodig aangaan van rechtsprocedures.

We hopen met de groep een positieve bijdrage te kunnen geven aan het bovenstaande.Wat er op het gebied van duurzaamheid gebeurt in 's-Hertogenbosch is te vinden op

voortgang

Voortgangsbericht Duurzaam 's-Hertogenbosch | Den Bosch


Een leuk filmpje over duurzaamheid in onze stad is hier te zien. 

hans

   https://player.vimeo.com/video/465970790