BMG
Stichting Bossche Milieugroep

2-1-2018

Met betrekking het klimaatneutraal worden van 's-Hertogenbosch

Geacht Raadsleden, geacht College,

Of het nou Alkmaar, Amersfoort , Apeldoorn of Zaandam is, we worstelen allemaal met de akkoorden  die in Parijs in december 2015 afgesproken zijn: de aarde mag met niet meer dan 1,5 graad Celsius opwarmen.  Ook onze  stad, onderdeel van de Nederlandse gemeenschap,  de Nederlandse staat en de wereld,  heeft zich gecommitteerd: klimaatneutraal in 2050. Die afspraak staat,  het is nu ‘practice what you preach’.

In het koor heeft zich nu ook Berenschot gevoegd met ‘Robuuste maatregelen energietransitie’ .  Een nuttig advies over efficiënte maatregelen en kosten.

Maar,  als je de kosten om die klimaatneutraliteit te bereiken op een rijtje zet, vermeldt dan ook  de baten ervan. Laat ieder weten wat de baten zijn van die klimaatneutraliteit.

We noemen er hier een paar :

  1. Een trotse stad, niet alleen op Jeroen,  maar ook op haar energietransitie. Een man een man een woord een woord. Een stad solidair met ieder ander.
  2. Isoleren vermindert fors, zeer fors, de kosten voor verwarming (en koeling). Investeren in isolatie verdient zichzelf terug.
  3. Minder verlies aan biodiversiteit en een gezondere stad door minder vervuilde lucht.
  4. Preventie is steeds de goedkoopste weg. De kosten en het menselijke leed die voortvloeien uit de mondiale opwarming van de aarde (hitte, droogte, orkanen,stijging zeespiegel enz.enz) worden  steeds groter. Maar die kosten zijn vaak sluipend en minder zichtbaar zoals: duurder voedsel, hogere verzekeringspremies, dijkverzwaring, klimaatvluchtelingen.
  5. Loop niet in de fuik. De oplopende kosten van voortgaande  opwarming van de aarde concurreren met de kosten voor de energietransitie.  Wees die oplopende adaptiekosten voor. 

Mañana Mañana.

Al te vaak wordt in deze  Raadsinformatiebrief  gemeld dat de pot leeg is om de robuuste maatregelen te nemen die Berenschot schetst. De maatregelen worden gelegd op het bordje van Mañana Mañana: het nieuwe college moet het maar oplossen.  De Raadsinformatiebrief  is nota bene ondertekend  door de huidige verantwoordelijke wethouder Jan Hoskam in plaats van practice what you preach.

Ik mag u namens de Bossche Milieugroep alle goeds toewensen voor 2018, Drs. Ing. A.J.A. Bijl milieu econoom, 2 jan. 2018