BMG
Stichting Bossche Milieugroep

 

Geachte Statenleden, mijn naam is Arie Bijl

 

Ik heb de aarde meegenomen want daar kom ik voorop.   Ik ben een boerenzoon. Mijn vader was veehouder met 14 melkkoeien op 14 hectares, dus èèn koe per ha. Een biologisch bedrijf avant la lettre en natuurlijk circulair.

En nu? 

75 jaren later. Het schaalvergrotingssysteem is vastgelopen, het meer, meer en meer is vastgelopen. De Raad van State heeft dat uitgesproken. Ons hoogste gerechtelijke orgaan. Zo ook Remkes.

Maar het aantal boeren is in 75 jaren gedecimeerd, om niet van genocide te spreken.

En nu?

Er moet gekozen worden. 

Het CDA,  en anderen, willen vasthouden aan het huidige systeem: de krimp van de Veestapel is onbespreekbaar. Er moeten alleen meer ammoniakwassers komen. Zo spreekt het CDA.

Het CDA heeft eerder beslissingen genomen waartegen Hirsch Ballin toen bezwaar aantekende.  En met Hirsch Ballin zeg ik:

Doe dit de boeren niet aan

Doe dit de natuur niet aan

Doe dit de insecten en de vogels niet aan

Doe dit het grondwater niet aan

Doe dit het klimaat niet aan,

Doe dit onze gezondheid niet aan

Doe dit de bouwvakkers niet aan en de mensen die een woning zoeken

En tot slot: Doe dit de  aarde niet aan, doe dit de aarde niet aan.

Maar

Biedt de boeren, en alles en allen hierboven genoemd, een aantrekkelijk perspectief en een houdbare escape. Laten we voor ieder een feestje bouwen want ook dat kan.