BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Corona en OZB


George Floyd, ik wil het met u hebben over George Floyd èn de voorjaarsnota van de gemeente.  Afgelopen zaterdag was er een protestdemonstratie in onze stad tegen ongelijkheid. Op de Pettelaarse Schans.

De basis van de mondiale verontwaardiging is ongelijkheid. Niet alleen de knie van de witte agent in de zwarte nek. Die zwarte nek valt samen met armoede, met slechter onderwijs, met minder kansen op de arbeidsmarkt, met arbeidsmigranten.

En het is corona die de ongelijkheid genadeloos bloot legt. En dat voedt de woede over de witte knie met zijn privileges. Overal ter wereld. Ook hier in onze stad vallen de hardste klappen aan de onderkant van de samenleving.

Je zal, ook in onze stad, maar een kleurtje hebben of een Marokkaanse naam op zoek naar werk of een stageplaats  of weinig scholing hebben genoten of in een zwakke wijk wonen, of een handicap hebben. En dan een woning moeten zoeken. Dat is de ongelijkheid in onze stad. Er zijn 832 woningzoekenden voor u, zo is gezegd in de gemeenteraad.

Maar de woningnood kent ook heel veel winnaars. Huiseigenaren worden slapend vermogend.  Dus meer ongelijkheid. Omdat er veel te weinig gebouwd wordt profiteert de eigenaar en de woningzoekende staat in de kou.

We kennen in onze stad geen George Floyd, Gelukkig niet, Maar wel ongelijkheid. Tegenover ongelijkheid en discriminatie staan privileges, staan voorrechten.

Nu naar de begroting van onze stad  met een driedubbele crisis: corona, toenemende vermogensongelijkheid en schrijnende woningnood. 

Hoe financier je nou de kosten van corona en hoe financier je een versnelling van de woningbouw?

De verkoopprijzen van de woningen zijn in onze stad in 2019 met 7,3% toegenomen, tot een gemiddeld bedrag van € 323.250. In èèn jaar dus een vermogensgroei van ongeveer € 23.000,- En over de afgelopen jaren is de waardestijging een veelvoud geweest van die 23.000,-  En gegeven de woningnood zal die waardestijging nog wel aanhouden, ondanks corona.

Jan Hoskam daar ligt jouw oplossing voor de kosten van het coronadrama, een geringe verhoging van de Onroerend Zaakbelasting vermindert de ongelijkheid in onze stad.  En jij hebt de kosten gedekt. En je kunt ieder helpen.

Ongelijkheid en discriminatie staan haaks op het privilege om de extreme vermogensgroei van particuliere woningbezitters niet in te zetten om de kosten van corona te dekken. 

En Roy Geers bij de OZB ligt de oplossing om versneld te bouwen ook in de sociale sector. Dan hoef je ook niet meer te bezuinigen op de bouw voor tijdelijke woningen en kun je meer bouwen voor de sociale huur. 

En Jack Mikkers je wilt niet bezuinigen op veiligheid, maar je bent niet veilig als je geen huis hebt.  Of een kleurtje.

En Ufuk Kahya, jij houdt nu genoeg over om de  omscholing te bekostigen.

En Mike van der Geld: jij kunt je klimaatdoelen  weer stevig oppakken om de tweede pandemie te voorkomen.

En gemeenteraad als laatste maar vooral als eventuele stijging van de WOZ-waarden.eerste : grijp deze kans die leidt tot  minder akelig coronaleed voor velen.

Arie Bijl, 15 juni 2020