BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Energietransitie

1w2w

3w

In eerste instantie gaat de gemeente haar pijlen richten op Hintham zuid, 't Zand, Sparrenburg, de Buitenpapers en Zuid. Projectleider Michael Urlings.

In de wijken wil men om te starten het volgende gaan bekijken

’t Zand

 • Fysiek daken onderzoek van de corporatiewoningen in ’t Zand Noordwest voor collectieve PVT-installatie.
 • Fysiek onderzoek van gegevens die nodig zijn voor de business case van een zoutbuurtaccu onder het St. Luciaplein: voor onderzoek kabels en leidingen, onderzoek draagvermogen bodem, onderzoek aansluitingen, onderzoek milieurapportage enz.
 • Bouwkundige staat rapportage van VVE Dommelstate, Havensingel 35-65 tbv een WKO / aquathermie installatie

Zuid

 • Fysiek dakonderzoek van St Janscollege voor collectieve PV of PVT-installatie.
 • Bouwkundige staat rapportage van VVE’s aan de Pettelaerseweg tbv een WKO / aquathermie installatie

Hintham-zuid

 • Fysiek dakonderzoek van Kindcentrum IJzeren kind voor collectieve PVT-installatie.
 • Fysiek dakonderzoek van Winkelcentrum Hintham voor collectieve PV of PVT-installatie.
 • Fysiek dakonderzoek van de flats aan de AA voor collectieve PVT-installatie.
 • Campagne draaiboek voor een postcoderoosproject

Sparrenburg

 • Bodemonderzoek van een voormalige vuilstortplaats tbv collectieve PV of PVT-installatie.
 • Destructief bouwfysisch onderzoek van enkele woningen tbv een collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen per type woning.
 • Campagne draaiboek voor een postcoderoosproject.
 • De Social Design organisatie in Sparrenburg verbinden met de Energie-initiatieven van naastgelegen buurten Molenhoek, Maliskamp en Kattenbosch.

Buitenpepers

 • Destructief bouwfysisch onderzoek van woningen van woningcorporatie Mooiland aan de Wethouder Schuurmanslaan 1-199 tbv een collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen per type woning.
 • Fysiek dakonderzoek van Jeroen Bosch College voor collectieve PV of PVT-installatie.

Zayaz pakt met drie projecten ruim 300 woningen groot aan en de huren gaan na renovatie niet omhoog.

Groot onderhoud aan zestien woningen aan de Van Veldekekade, renovatie van 170 appartementen en vier winkels aan de Pieter Breughelstraat en Jordaenstraat én renovatie van 153 eengezinswoningen in de Kruiskamp.

Dat varieert van woningen weer van deze tijd maken tot de forse aanpak van vocht-, tocht- en schimmelproblemen. Daken, gevels en bergingen worden gerenoveerd, kozijnen vervangen en een mechanische installatie aangebracht. In de woningen kunnen keuken, badkamer en toilet vervangen worden. Volgens Zayaz gaat de huur na de renovatie niet omhoog, tenzij de geiser of gaskachel vervangen wordt door een complete cv-installatie (10 euro meer aan huur per maand) of bewoners kiezen voor zes zonnepanelen op het dak (plus 11 euro servicekosten per maand).

De renovatie van de 170 appartementen en vier winkels aan de Pieter Breughelstraat en Jordaenstraat begint in januari 2020. Voor deze woningen uit 1952 zijn de plannen nog niet helemaal klaar, maar ook deze moeten volgens Zayaz energiezuiniger, minder gehorig en beter geïsoleerd worden. Daarnaast kunnen bewoners kiezen voor geluidwerende plafonds in de hal, woonkamer en slaapkamers, afwerking in de keuken, badkamer en toilet en het plaatsen van zes of acht zonnepanelen.

Alles begint met het begin: zorg voor een goed verhaal dat vanuit de grote doelen verbinding legt met de wereld van de bewoner. Draag dat verhaal steeds enthousiast uit, vanuit alle geledingen van het stadhuis. En hou dat verhaal levend: meet de vorderingen en vier die samen met alle betrokkenen.

Wees ook eerlijk over het proces. Dat betekent dat burgers willen weten waar ze aan toe zijn. Geef daarom aan wanneer veranderingen plaats gaan vinden en welke ontwikkelingen daaraan voorafgaan. Maak duidelijk wat telkens van burgers verwacht wordt. Betrek ze bij de te maken Regionale Energie (en Klimaatadaptatie) Strategie met de warmtevisie. Raadpleeg bewoners ook vóór een wijkaanpak en maak specifieke punten en wensen bekend.

Zorg dat je een verhaal hebt vanuit de bewoner. Die zijn bezig met kosten, gedoe en planning. Stel centraal dat de burger ziet wat hij zelf zonder veel kosten kan doen en hoe dat bijdraagt aan het grote verhaal. Laat het leuk zijn, bied bewoners de mogelijkheid om het samen te doen, zodat ze ervaring opdoen in het samenwerken, en volg de effecten van de ingrepen met elkaar. Met deze aanpak zijn volgende, grotere ingrepen beter met elkaar op te pakken.

Vergroot de zekerheid van een initiatief door steun van onafhankelijke en betrouwbare experts bij de op de specifieke initiatiefgerichte technische uitwerking aan te bieden. Dat gaat om het beoordelen van offertes, plannen en bedrijven en bij de begeleiding. Help waar nodig bij de financiering van de aanpassingen.

Burgers kunnen door samen te werken bepaalde bronnen beter haalbaar maken. Ook binnen een wijk, straat of blok wonen verschillende mensen die het op een verschillende manier oppakken. Om die collectief te laten handelen is energie, tijd en begrip nodig.

Iedereen heeft baat bij verduurzaming in een redelijk tempo. Voorkom stagnatie door alleen te faciliteren waar lokale energie zit. En voorkom overhaasten door onvoldoende met burgers samen te werken.

Nevision heeft woningen bekeken en komt tot het onderstaande advies. Eigenlijk verdienen maatregelen m.b.t. nul op de meter zich niet terug omdat ze heel duur zijn. 
Als je een warmtenet zou kunnen aanleggen is nul op de meter wel beter mogelijk. 

f1

f2

f3

f4

 Zonenspoor

zonenstadion