BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Inspraak gemeenteraad 7 januari 2020

Ik (Arie Bijl) wens u en de aarde in dit jaar alle goeds toe. 

Alle lof voor de visie op de duurzame mobiliteit van Ufuk Kahya, de wethouder, Annelies de Ridder en Ron Bos. Een schat aan uit te werken gedachten om de mobiliteit duurzamer te maken en geplaatst in de klimaatneutraliteit.

Laten we menselijke drama’s zoals nu in Australië met 23 doden voor zijn. In Australië heeft de aarde het bewind overgenomen van de mens. De machteloze mens ziet nu de resultaten van zijn wangedrag. Ik denk daarbij ook aan alle wanhopige beesten die bij die branden omkomen. De krant rept over 480 miljoen beesten. 480 miljoen.

Ik vraag Ufuk en gemeenteraad wat meer aandacht voor een aantal facetten die er in de visie wat bekaaid vanaf komen.  Te weten, veiligheid, gezondheid, kinderen op de fiets naar school en de woningnood.

 1. Veiligheid. Het verkeer eist veel slachtoffers en dus heel veel leed in de gezinnen van de slachtoffers. De meeste doden vallen in de 50 km zones, dus in de stedelijke gebieden. Ik vraag je dus om zoveel mogelijk 30 km in te voeren in de bebouwde kom. De lol van het hardrijden weegt toch niet op tegen veel gezinsleed?  Het leven zelf moet ook duurzaam zijn.
 2. Gezondheid, Ik kom de WHO normen niet tegen in de notitie. Jammer. Het is toch de kunst om ook op weg te gaan naar die WHO-normen. Introductie van 30 km betekent ook minder fijnstof en stikstof, dus gezonder.
 3. Kinderen op de fiets naar school en niet meer met de auto van pa of moe. Kinderen bewegen dan meer. Ook hier is die 30 km. een mooie opsteker. Ouders moeten het gevoel krijgen dat hun kind veilig kan gaan fietsen.
 4. Woningnood meer oplossen. Doel van de visie is meer fiets, meer deelauto en  meer openbaar vervoer. Dit betekent in alle gevallen minder auto maar dan  is er ook minder parkeerplaats nodig.  En dat geeft ruimte om meer woningen te bouwen.

Maar het plan moet nu nog wel uitgevoerd worden, aan de slag.

Even het feitelijke kader van onze stad in 4 punten: 

 1. Verkeer en vervoer zijn verantwoordelijk voor ongeveer 1/3 van de CO2 uitstoot. 
 2. Als we alles uit de Bossche kast halen ( Het technisch potentieel, ofwel,  Stevig besparen en veel opwekken): dan is er nog een niet ingevuld duurzaam energietekort met de doelstelling klimaatneutraliteit  van 36% ofwel 6,5 Pjoule . (zie Energie-en klimaatprogramma 2016-2020).
 3. De mobiliteit heeft in Den Bosch de afgelopen jaren 3% meer broeikasgassen uitgestoten in plaats van minder. De stad staat dus met 0-3 achter. We moeten die achterstand inhalen.
 4. Er zijn vorig jaar meer auto’s verkocht, 0,6% meer. De auto’s worden groter en groter en we zijn meer gaan rijden. Denk niet dat dat niet voor onze stad zou gelden.

We plaatsen dus het actieplan duurzame mobiliteit  onder deze feiten.

Ik mis in het plan afrekenpunten. Ofwel, wanneer moet welk duurzaam resultaat behaald zijn.

Ik noem twee afrekenpunten die uiterst relevant zijn voor ons land dus ook voor onze stad:

 1. De emissie van broeikasgas moet krachtens een gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad, in Nederland met 25% in 2020 zijn teruggelopen ten opzichte van 1990. De Urgendaklimaatzaak. 2020 dat is dit jaar.
 2. In 2030 moet diezelfde broeikasgasemissie terug gelopen zijn met 49 % of zelfs met 55%.

Je mag ook andere stedelijke afrekenpunten kiezen -denk aan de RES, de regionale energiestrategie  - maar deze twee liggen wel heel erg voor de hand omdat je daarmee onze stad solidair verklaart met de rest van Nederland. Den Bosch neemt haar verantwoordelijkheid en het heft in eigen handen en wacht niet af.

Ufuk, Raad en College graag vernemen we uw antwoorden,       7 jan. 2020, Arie Bijl, milieueconoom.  

Ik wens u en de aarde in dit jaar alle goeds toe. 

Alle lof voor de visie op de duurzame mobiliteit van Ufuk Kahya, de wethouder, Annelies de Ridder en Ron Bos. Een schat aan uit te werken gedachten om de mobiliteit duurzamer te maken en geplaatst in de klimaatneutraliteit.

Laten we menselijke drama’s zoals nu in Australië met 23 doden voor zijn. In Australië heeft de aarde het bewind overgenomen van de mens. De machteloze mens ziet nu de resultaten van zijn wangedrag. Ik denk daarbij ook aan alle wanhopige beesten die bij die branden omkomen. De krant rept over 480 miljoen beesten. 480 miljoen.

Ik vraag Ufuk en gemeenteraad wat meer aandacht voor een aantal facetten die er in de visie wat bekaaid vanaf komen.  Te weten, veiligheid, gezondheid, kinderen op de fiets naar school en de woningnood.

 1. Veiligheid. Het verkeer eist veel slachtoffers en dus heel veel leed in de gezinnen van de slachtoffers. De meeste doden vallen in de 50 km zones, dus in de stedelijke gebieden. Ik vraag je dus om zoveel mogelijk 30 km in te voeren in de bebouwde kom. De lol van het hardrijden weegt toch niet op tegen veel gezinsleed?  Het leven zelf moet ook duurzaam zijn.
 2. Gezondheid, Ik kom de WHO normen niet tegen in de notitie. Jammer. Het is toch de kunst om ook op weg te gaan naar die WHO-normen. Introductie van 30 km betekent ook minder fijnstof en stikstof, dus gezonder.
 3. Kinderen op de fiets naar school en niet meer met de auto van pa of moe. Kinderen bewegen dan meer. Ook hier is die 30 km. een mooie opsteker. Ouders moeten het gevoel krijgen dat hun kind veilig kan gaan fietsen.
 4. Woningnood meer oplossen. Doel van de visie is meer fiets, meer deelauto en  meer openbaar vervoer. Dit betekent in alle gevallen minder auto maar dan  is er ook minder parkeerplaats nodig.  En dat geeft ruimte om meer woningen te bouwen.

Maar het plan moet nu nog wel uitgevoerd worden, aan de slag.

Even het feitelijke kader van onze stad in 4 punten: 

 1. Verkeer en vervoer zijn verantwoordelijk voor ongeveer 1/3 van de CO2 uitstoot. 
 2. Als we alles uit de Bossche kast halen ( Het technisch potentieel, ofwel,  Stevig besparen en veel opwekken): dan is er nog een niet ingevuld duurzaam energietekort met de doelstelling klimaatneutraliteit  van 36% ofwel 6,5 Pjoule . (zie Energie-en klimaatprogramma 2016-2020).
 3. De mobiliteit heeft in Den Bosch de afgelopen jaren 3% meer broeikasgassen uitgestoten in plaats van minder. De stad staat dus met 0-3 achter. We moeten die achterstand inhalen.
 4. Er zijn vorig jaar meer auto’s verkocht, 0,6% meer. De auto’s worden groter en groter en we zijn meer gaan rijden. Denk niet dat dat niet voor onze stad zou gelden.

We plaatsen dus het actieplan duurzame mobiliteit  onder deze feiten.

Ik mis in het plan afrekenpunten. Ofwel, wanneer moet welk duurzaam resultaat behaald zijn.

Ik noem twee afrekenpunten die uiterst relevant zijn voor ons land dus ook voor onze stad:

 1. De emissie van broeikasgas moet krachtens een gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad, in Nederland met 25% in 2020 zijn teruggelopen ten opzichte van 1990. De Urgendaklimaatzaak. 2020 dat is dit jaar.
 2. In 2030 moet diezelfde broeikasgasemissie terug gelopen zijn met 49 % of zelfs met 55%.

Je mag ook andere stedelijke afrekenpunten kiezen -denk aan de RES, de regionale energiestrategie  - maar deze twee liggen wel heel erg voor de hand omdat je daarmee onze stad solidair verklaart met de rest van Nederland. Den Bosch neemt haar verantwoordelijkheid en het heft in eigen handen en wacht niet af.

Ufuk, Raad en College graag vernemen we uw antwoorden,       7 jan. 2020, Arie Bijl, milieueconoom.