BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch

Postbus 12345

Van: De Bossche Milieugroep

Cc: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zienswijze/inspraak op ontwerp bestemmingsplan Het Wielsem 4 reg. Nr. 7742617

Zie ook onze anders zienswijzen over o.a. de Groote Wielen NO, zaaknummer 7429768, en Hervensebaan 1 onder nummer 8426190, De Mozartsingel en de Zuiderschans. En de tweede Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Hoek Teunislaan Eekbrouwersweg. Zaaknummer 8539069. En onze reactie op de ontwikkeling van de spoorzone.

Wij zijn blij met dit plan voor 43 huurwoningen. Maar bouw er veel meer op die plaats door de hoogte in te gaan.

Recentelijk is de nota hoogbouw door de raad geaccepteerd, reden voor ons om te pleiten meer dan 43 woningen te realiseren door meer de hoogte in te gaan. We willen niet tornen aan de oppervlakte van de woningen maar ga wel meer de hoogte in. Dat vergt niet meer grondoppervlakte en maakt de   woningen goedkoper waardoor er meer ruimte ontstaat voor maatregelen die de noodzakelijke klimaatneutraliteit dichter bij brengen. U weet wel Parijs, december 2015. En de klimaat neutrale stad in 2050. U bent bezig met een bestemmingsplan herziening herzie dan ook de bouwhoogte in dat plan door er een aantal etages aan toe te voegen. Maak er zeven of 8 of 10 of meer bouwlagen van in plaats van de beoogde 5 lagen. U draagt daardoor ook meer bij aan het oplossen van de woningnood. Ook een hoogte van 24 m. of nog veel meer kan stedenbouwkundig aanvaardbaar genoemd worden.

Of anders: bouw zodanig (hoog) dat er voldoende middelen vrijkomen om energetische autarkie mogelijk te maken inclusief een stevige overwaarde van 36%. (Isoleren, zonnepanelen, plaatsen en warmtepompen enz.) Mede omdat de gebouwde omgeving in 2035 klimaatneutraal moet zijn. En bouw ook zodanig hoog dat de huurprijzen zo laag mogelijk uitvallen.

De concentratie van wonen biedt ook meer mogelijkheden voor Openbaar Vervoer.

U schrijft: Stedenbouw: In één van de inspraakreacties werd gesteld dat het gebouw stedenbouwkundig op die plek niet past. De insprekers verzoeken de hoogte van 7 meter zoals in het huidige bestemmingsplan staat aan te houden. De aanvaardbare hoogte van een gebouw hangt af van de locatie de ligging van de kavel en de directe omgeving.

U verwerpt deze wens en gaat in dit plan de hoogte in. Er zijn veel argumenten om nog veel meer de hoogte in te gaan. We hebben er een aantal genoemd. De aanvaardbare hoogte van een gebouw moet in onze ogen ook gerelateerd worden intensief grondgebruik, economische overwegingen, meer mogelijkheden van OV door een grotere concentratie van bewoning enz.  

winterkoning

winterkoninkje

U schrijft: Belangrijke ruimtelijke kwaliteit bij het plan is de openbare ruimte met water, groen en bomen aan het Wielsem zelf. Deze blijft ongewijzigd.

De klimaatneutraliteit en de biodiversiteit vergt echter meer groen en meer bomen. Het terrein is nu onbebouwd dus met een maximale (regen)waterdoorlatendheid. Met bebouwing verdwijnt die optie.

We zien graag dat het regenwater niet het riool ingaat maar gewoon de grond in gaat zakken maar vermijdt ook een aansluiting op het riool door een helofytenfilter of een andere techniek die ervoor zorgt dat aansluiting op het riool voor dit pand niet hoeft. Een helofytenfilter of een andere methode om afvalwater ter plekke te zuiveren) betekent ook dat de bewoners verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van het afvalwater, kwantiteit en de verwerking daarvan.

U schrijft: Duurzaamheid. Voor energie, als speerpunt van het gemeentelijk milieubeleid, wordt voor nieuwbouw van woningen gestimuleerd voor te sorteren op ten minste de energie-eisen zoals deze al in 2020 voor nieuw te bouwen woningen zullen zijn, namelijk BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De ambitie blijft natuurlijk volledig energieneutraal (EPC = 0). Conform de wet VET ontwikkelt de initiatiefnemer het woongebouw zonder aardgas-aansluiting. Bovendien wil de ontwikkelaar het dakoppervlak te benutten voor het (duurzaam) opwekken van zonne-energie. Door de ontwikkelaar wordt verder op bouwplan-niveau bekeken welke maatregelen verder getroffen kunnen worden om te komen tot een 'Bijna-Energie-Neutraal Gebouw'. Vanzelfsprekend wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van de isolatieschil van het gebouw. Verder wordt gedacht aan een warmtepompinstallatie met bodemlus, toepassing van 'lage temperatuur vloerverwarming' en Ledverlichting in de gemeenschappelijke ruimten.

Wij willen hier wat krachtiger taal, meer dan intenties, ambities en voornemens. De vrijblijvendheid staat haaks op de ambities van de stad zoals verwoord rond de klimaatneutraliteit, de afgesproken klimaatneutraliteit van de gebouwde omgeving in 2035. Na-isoleren is veel duurder dan isoleren tijdens de bouw. Wat is uw plan om in 2035 klimaatneutraal te zijn en welke kosten brengt dat met zich mee? Hoe ondervangt u in de tussentijd de energiebehoefte?

Hoeveel energie wilt u opwekken en hoeveel energie vergt dit gebouw en haar bewoners? Waar komen de zonnepanelen?

zonnepaneel

Geen gasaansluitingen. Prima, maar zorg er dan wel voor dat het elektra dat in plaats van dat gas gebruikt gaat woorden, duurzame of groene stroom is en geen sjoemelstroom.

U schrijft: Verkeer en parkeren Het appartementencomplex voorziet in 43 appartementen met een gebruiksoppervlakte van circa 38,5 m². Volgens de Nota parkeernormering (hierna Nota) genereert het complex een behoefte van 27,95 (28) parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden conform beleid op eigen terrein aangelegd. Daarmee wordt voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid. Het fietsparkeren voor de bewoners vindt in voldoende mate binnen het gebouw plaats.

Hoe ver is onze stad Den Bosch gevorderd in haar weg om binnen de grenzen van onze aarde te geraken? De afspraak daarover is genomen in 2008.

Hieronder een aantal feiten over de stad die niet hoopvol stemmen.

  1. Hoeveel CO2 stoot onze stad uit? Ontleend aan de klimaatmonitor in tonnen (1000 kilogram) CO2 per jaar.

Sector

Totale stad

Verkeer en vervoer (VV)

Percentage VV op totaal

Totaal per hoofd (160.000 inwoners)

 

Afname van bijna 3%

Toename van bijna 3 %

   

2016

953.084 ton CO2

348.081 ton CO2

36,5%

5,9 ton

2012

?

338.336 ton CO2

   

2010

981.972 ton CO2

?

   

Jaar

       
  1. We hebben ook nog even gekeken naar de site: Waarstaatjegemeente.nl.

De duurzaamheidsscore van onze gemeente geeft 49 aan op een schaal van 100. Voor heel Nederland staat die score op 50. Nederland is ongeveer het vieste jongentje in de EU terwijl onze stad daar nog onder ligt met 49%. De score voor de energieambitie in Waarstaatjegemeente.nl van onze stad geeft 0 aan.

36,5% van de CO2-emissie komt van het vervoer, zo berekent de klimaatmonitor.

Redenen waarom wij vraagtekens zetten bij de ruime parkeervoorzieningen die u voorstelt in dit bestemmingsplan. Ga de weg op van deelauto’s, elektrische fietsen en scooters, beter openbaar vervoer enz. Herzie dus het gemeentelijk parkeerbeleid en breng dat in overeenstemming met het streven om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Bezie de toespraak nog eens die Greta Thunberg uitsprak in Katowice in dec. 2018. Tik de naam maar in in Youtube.

Greta

Zorg dat de parkeerplaatsen half verhard zijn zodat het regenwater de grond in kan trekken.

Tot slot. U nodigt ons, de Bossche Milieugroep uit mee te doen en mee te denken. U schets doelstellingen voor 2035 en 2050, wij sluiten ons daar van harte bij aan. Maar dan moet het voor ons ook mogelijk zijn of gemaakt worden de doelstellingen af te dwingen, handhaving van de doelstellingen moet ook voor de BMG mogelijk zijn. Doelstellingen vergen waarborgen en die vragen we u opdat afdwingen mogelijk is.

Namens De Bossche Milieugroep, Arie Bijl, Den Bosch, 17 maart 2019