BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Bai 22 mei 2019 Pitch over hoogbouw in de Verkadefabriek

 1. Mijn naam is Arie Bijl, ik ben bestuurslid van de Bossche milieugroep. We zijn actief bij MiNC, Levenbomenbosch, Boom en Bosch, Beat the Carbon, bouwprojecten, bestemmingsplannen en duurzame mobiliteit.
 2. Ik schets ons denkkader. Stukje geschiedenis 1972 De Club van Rome publiceert ‘Grenzen aan de groei. 1992 Eerste mondiale conferentie en afspraken over opwarming van de aarde in Rio de Janeiro, vervolgens in 2015 de Parijse akkoorden met bijna 200 landen waarin afgesproken is dat de aarde met niet meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen maar liefst met een max van 1,5 graad. Met steeds een grondige wetenschappelijke onderbouwing van het IPCC. En een schets van wat ons te wachten staat als de opwarming van de aarde doorzet. Evenwijdig met de opwarming gaat het verlies aan biodiversiteit. Miljoen soorten met uitsterven bedreigd, kopten de kranten vorige week. Dat is ruwweg 12% van het totale aantal soorten wezens. Extinction Rates Accelerating, De pijnlijkste manier van sterven is uitsterven…… het is zo verdomd eenzaam.
 3. We willen de aarde leefbaar houden. In India, in Afrika en maar ook hier. Wij mensen slopen de aarde. We vervuilen, vissen de zeeën leeg, halen alles uit de grond en warmen de aarde op. En we hebben een heel hoog BBP in tegenstelling tot vele andere delen op de aarde. We zijn heel tevreden zo blijkt uit de monitor brede welvaart maar willen toch nog meer privaat inkomen/economische groei. Maar als je ziet hoe wij met onze welvaart anderen belasten krijg je het schaamrood op je kaken.
 4. We koesteren onze individuele vrijheid. De kosten van die vrijheid worden door de vrije markt niet door vertaald naar het vliegen, het vleeseten, de biodiversiteit, de opwarming van de aarde en de gemeentelijke activiteiten. Ieder volgend rapport over ‘s-wereld toestand is weer erger dan verwacht. Cyclonen in Bangladesh en Mozambique ten gevolge van de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel . Met name de arme wereldburgers worden getroffen.
 5. We moeten van een Cowboy-economie naar een Ruimtevaarteconomie. Lucky Luc had alle ruimte op de prairie maar dat is niet meer zo. We zitten in een ruimtecapsule waarin we moeten oppassen dat we niet omkomen in onze eigen vuil en afval. Er is geen plan B, zoals de Partij voor de Dieren kopt. Motto: denk mondiaal en handel lokaal.
 6. En dan gaan we nu bouwen. Als een ruimtevaarteconoom. Er moet wel gebouwd worden. Woningen bouwen: ik kijk alleen naar het bouwen, niet naar de lifestyle van de bewoners.
 7. De condities voor het bouwen:
 1. Biodiversiteit: Minimaliseer het ruimtegebruik zodat er ruimte blijft voor groen en bomen. Dus de hoogte in. Zo hoog mogelijk. Waar eerst Onze Lieve Heer de norm was is het nu de leefbaarheid van de aarde. Zoveel mogelijk onverhard voor de adaptatie van regenwater.
 2. Klimaatneutrale bouw: nul op de meter woning. Maximale isolatie (40% van de energievraag is voor warmte) warmtepomp, liefst collectief. Zonnepanelen ook op de ( zuid)flanken, zadeldak enz. enz.
 3. Ruimtebeslag voor parkeren minimaliseren: Geconcentreerd wonen opent mogelijkheden voor Openbaar vervoer, gemeenschappelijke auto’s,
 4. Materiaalgebruik (LCA) en afval, afkoppelen van het riool, denk circulair.
 5. Even over kosten: de kosten kan je omlaag brengen door de huizen kleiner te maken, je kunt dan meer huizen bouwen op dezelfde oppervlakte, kleinere huizen vergen ook minder energie. En de nul op de meter maakt het wonen heel goedkoop. Starterswoningen.

 

Arie Bijl, 22 mei 2019.