BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Op 19 mei 2020 ingesproken in de gemeenteraad.


Hier zitten we dan. Goedenavond allemaal, ver weg en dichtbij. Dit is dus een pandemie. Met een en al improvisatie. Improvisatie is heel kostbaar. Kostbaar in velerlei zin. Ik herhaal hier niet welke drama’s er zijn, die drama’s halen dagelijks de krant. Corona is geen feestje. We dansen op een vulkaan. Ik heb die vulkaan weer meegenomen. Kijk maar. (ik neem standaard de aardbol mee).

En dan zijn er twee lastige vragen:
1. wat staat ons te doen? Ook als gemeente. Behoud het goede van de pandemie en los de pijnpunten zo goed mogelijk op.
2. En hoe voorkomen we een tweede pandemie? De pandemie van de onbewoonbare aarde door de opwarming.

Behoud het goede: de schone lucht, dus betere gezond, de stilte, je hoort de vogels weer, minder reistijd want thuis werken, af en toe videovergaderen. Minder autoverkeer, dus minder fossiel gebruik. Fietsen. Houd dat huiswerken zoveel mogelijk vast en stel de 30 km in zoals in Tilburg. Zet de reiskostenvergoeding om in en thuiswerkvergoeding. Investeer in die zaken.

De kwade zaken: Veel werkloosheid en onzekerheid voor velen zal dat lang duren: Bied de werklozen scholing aan, bij – en omscholing in de nieuwe domeinen van werkgelegenheid. Het isoleren, de energietransitie, het bouwen van windturbines, het onderwijs en de gezondheidszorg. En organiseer onderwijs, in gezondheidszorg en duurzaamheid.

Honoreer als de wiedeweerga de hulpvragen, Maar spoor ook de mensen op die geen hulpvraag kunnen melden of durven. De flexwerkers en de buitenlanders in onze stad. Zoek de onderkant van de samenleving, de rafelranden. Roep de organisaties die daarin actief zijn bijeen. Heb een groot oog, een heel groot oog voor de sociale problemen.

Buffer wat meer. Maar kom vooral niet aan met het excuus dat er geen geld is.
Goed dat de cultuursector al middelen krijgt toegeschoven: zorg dat het bij de zwakken komt.

En dan 2. Hoe voorkomen we een onbewoonbare aarde, een tweede pandemie?

De pandemie van 3,7 oC. graden opgewarmde aarde. Corona kwam als een dief in de nacht maar hoe we de onbewoonbaarheid , de tweede pandemie kunnen voorkomen weten we, dank zij de wetenschap, precies.
Herstel niet domweg de status quo van voor deze pandemie. Kies voor een intelligente lock-out.

Omarm de RES, de Regionale energiestrategie en omarm de Visie Energielandschap en doe daar nog een schep bovenop. Zorg dat je in 2030 of 2040 klimaatneutraal bent in plaats van dat belachelijke 2050 . Polder daarover niet teveel maar handel om de tweede pandemie te voorkomen.

Verlaag gemeentelijke lasten en schulden waar de nood hoog is maar vraag als tegenhanger om duurzame tegenprestaties.
Richt het gemeentelijke beleid in op vermindering van consumptie en reizen, met een radicale afname van luxueuze en verspillende vormen, richting noodzakelijke, duurzame en betekenisvolle vormen van consumptie en reizen. Blijf wat dichter bij huis, wordt wat lokaler.

Investeer niet in de oude fossiele economie maar kies de sectoren in de stad die mogen groeien (schone energie, zorg en onderwijs, energietransitie) Stap af van een economie die zich puur richt op winst en groei naar een economie die ondersteunt wat voor ons allemaal belangrijk is. Zoals een blijvend gezonde leefomgeving.

Licht de gemeentelijke plannen en activiteiten voor de komende jaren door op de noodzakelijke duurzaamheid.
Bezuinig op de vervuilende activiteiten. Schrap ze.

Corona is geen feestje. Maar corona laat wel zien dat het anders kan en snel kan. En dat we rijk zijn, een rijk land en een rijke stad.
Dus tot slot nog een extra financieringsbron:

Corona is geen feestje. Maar corona laat wel zien dat het anders kan en snel kan. En dat we rijk zijn, een rijk land en een rijke stad.

Dus tot slot nog een extra financieringsbron:

De laatste vijf jaren zijn de prijzen van de huizen landelijke met 37% gestegen van € 230.000 tot ruim € 308.000. Dus € 78.000,- vermogensgroei. Voor de oplossing van de corona kosten is het logisch een beroep te doen via de WOZ op deze vermogensgroei. Geld dat ook nodig is om te investeren in de leefbare aarde. Arie Bijl