BMG
Stichting Bossche Milieugroep

3 februari 2020 inspraak voor de gemeenteraad

duurzameenergie

Ik heb de aarde maar weer meegenomen, opdat ze leefbaar blijft.


U ziet hier een grafiek van de EU-landen over de opwekking van duurzame energie en de doelstellingen. Nederland is het slechtste jongetje uit de klas. Het is de meest rechtse kolom, net links van de EU in totaliteit. Er moet in paniek duurzame energie uit het buitenland gekocht worden opdat ons land voldoet aan de EU eisen.
Voor wat betreft de doelstellingen voor de vermindering van de emissie van broeikasgassen in ons land schat het Planbureau voor de leefomgeving in dat we dat doel ook niet halen. Het zelfde geldt voor het halen van de Urgendaklimaatzaak. Ofwel een overheid die de rechterlijke macht niet serieus neemt. Dat heet een bananenrepuliek in ons geval dus een bananenmonarchie.

Ik weet dat onze stad eveneens stevig achterloopt om de aarde leefbaar te houden. Kortom vies en slecht.
Ik krijg vaak het verwijt dat ik te abstract ben. Het smoezenboek is zoals u weet eindeloos.

Dus nu wat concrete voorstellen:
Concreet:Waarom staan de meeste winkeldeuren in de stad in de winterdag nog wagenwijd open? Open winkeldeuren in de winter verliezen in onze stad in de winter evenveel energie als 1800 vliegretourtjes Hongkong, zo schreef de Volkskrant in 2016. En de winkelier bespaart 40% op zijn energierekening als hij deuren sluit.
Concreet: Waarom kent onze stad nog geen ja-ja-sticker om de hoeveelheid reclamemateriaal en papier te verminderen?
Concreet: Waarom worden er nog geen stappen gezet om de brommers en de scooters te elektrificeren?
Concreet: waarom worden er geen stappen gezet om de buitenterrasverwarmingen een halt toe te roepen?

En zo heb ik u nog veertig plannen toegeschoven.

Het zijn allemaal signalen voor ons mensen dat we aan de slag moeten om de aarde leefbaar te houden.
Nog even dit. Ik krijg ieder maand een briefje van u dat u kennis heeft genomen van mijn informeren. Bedenk eens een ander briefje.

Tot de volgende maand. Arie Bijl