BMG
Stichting Bossche Milieugroep

16-11-2016

Waterlicht afgeblazen

MIESKE VAN ECK   Brabants dagblad

Plant en dier in het Bossche Broek kunnen rustig blijven slapen. Het kunstwerk Waterlicht gaat niet door.

Natuur- en milieu-organisaties hebben het pleit gewonnen. Het evenement Waterlicht zal de rust in het kwetsbare natuurgebied aan de Bossche stadsrand niet komen verstoren.

Nadat ook de gemeenteraad van Den Bosch zich vorige week uitsprak tegen het kunstwerk dat Daan Roosegaarde bedacht voor het Bossche Broek, heeft de organisatie besloten het evenement niet door te laten gaan. Dat heeft waterschap De Dommel gisteren bekendgemaakt namens de andere betrokken organisaties.

Het lichtkunstwerk was een idee van Rijkswaterstaat, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en de provincie Brabant. Ze wilden aandacht schenken aan de waterveiligheid en de natuur- en cultuurhistorische waarden van het Bossche Broek. Waterlicht is een lichtshow met led-lampen. Bezoekers zouden onder het licht doorlopen en zo kunnen ervaren hoe hoog het water komt bij een dijkdoorbraak. Voor het evenement werden van 8 tot en met 10 december per avond 5.000 tot 10.0000 bezoekers verwacht.

Geen schade

Het college van B en W van Den Bosch steunde het plan voor Waterlicht. Een extern bureau had eerder vastgesteld dat het geen schade zou toebrengen aan planten en dieren in het gebied. Daar dachten Bossche belangenorganisaties en de Bossche stadseco-loog Johan Mees anders over.

In 2008 besloot het college van B en W zelf geen evenementen meer toe te laten in het Bossche Broek. De afgelopen jaren is daarom een aantal van dit soort verzoeken afgewezen.

Watergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel zei mede namens de andere organisaties: "Wij betreuren het dat we niet de kans hebben gekregen onze boodschap over te brengen. We zijn niet doof voor de mening van de gemeenteraad en respecteren deze."

Wij betreuren het dat we niet de kans hebben gekregen onze boodschap over te brengen

Brief van de Bossche Milieugroep

26 Oktober heeft de Bossche Milieugroep de onderstaande brief gestuurd.  

Den Bosch, 26 oktober 2016

Aan: het college van Burgemeester en wethouders van de stad ’s-Hertogenbosch.
De watergraven van De Dommel en Aa en Maas, de gedeputeerde Johan van den Hout.
De heer Daan Roosegaarde en de gemeenteraadsleden van de stad ’s-Hertogenbosch.Van: de gezamenlijke milieuorganisaties: Bossche Milieugroep, IVN, Stichting ter bescherming van het Bossche Broek, Stichting het Groene Hart.
Beste,

‘Het Bossche Broek is aangemeld als Habitatrichtlijngebied. In het Bossche Broek worden geen evenementen toegestaan. ‘
Dat is helder en geeft rust en zekerheid voor de samenwerkende milieuorganisaties en ieder ander.

Het staat er wel maar het is niet zo. Want er komt wel een evenement. Alle varkens zijn gelijk maar sommigen varkens zijn meer gelijk dan anderen.

Hoeven overheden zich niet te houden aan hun eigen gedragsregels? We vinden u gewoon onbetrouwbaar gegeven uw eigen regelgeving. Uw mogelijke escape is sneaky. Want ook als het kan hoeft het niet. U moet meer doen en niet minder om de biodiversiteit in het BB te versterken en dat gebeurt niet met een lichtshow.
.
We hebben voor u een boekje ‘Wilde apen’ met als ondertitel ‘Natuurbescherming in Nederland’ van Frank Berendse. Dat boekje schetst kort, overzichtelijk en mooi waarom we niet willen wat u wel wilt.

Wij zijn vastberaden. We weten dat een gerechtelijke procedure een kans van 50% biedt dat de rechter ons of u gelijk heeft. Kop of munt. Ook als wij teruggefloten worden stappen we vol trots de rechtszaal uit. Emancipatie en symbool voor de biodiversiteit.

We herhalen onze argumenten niet, u kunt ze deels vinden in onze brief van 18 aug. 2016

Hoogachtend namens de diverse besturen van
De Bossche Milieugroep. Arie Bijl
Natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant. Helmus Boons.
IVN afdeling ‘s-Hertogenbosch. Rien van der Steen.
Stichting ter bescherming van Het Bossche Broek. Peter Peters.
Correspondentieadres van de gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties:
Willem van Oranjelaan 33 5211 CP ’s-Hertogenbosch