BMG
Stichting Bossche Milieugroep

 

Windmolens zijn nodig om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.
Per molen worden 1350 huishoudens van duurzame energie voorzien.
Ze plaatsen bij industrieen en snelwegen is slim.
Ze geven wel laagfrequent geluid af dat kan leiden tot prikkelbaarheid, slapeloosheid en depressies, maar dat hangt af van de afstand.
Door de molens zal de huizenprijs dalen van de mensen die er dicht bij wonen. De omwonenden krijgen wel de mogelijkheid te profiteren van de molens.

Aan de gemeenteraad, het college van B&W, de inwoners van Engelen.    5 mei 2017


Het klimaatakkoord in Parijs in december 2015 is een ongelooflijk grote prestatie.  195 landen die  ernaar streven om de temperatuur op aarde met maximaal 2 graden Celsius op te laten lopen.  Landen sloten het akkoord knarsetandend en andere juichend met heel veel tussenkleuren. We moeten wel, de wereld staat met de rug tegen de muur. Want de negatieve effecten en risico’s van verdergaande opwarming zijn beangstigend. Die beoogde 2 graden is al teveel, dat moet 1 ½ graad worden. Het einde van olielekkerland is ingeluid. En dat einde moet ook nog versneld. Ook voor ’s-Hertogenbosch. 2050 moet 2045 worden of zelfs al in 2040, klimaatneutraal. 

De woorden zijn er maar moeten nog wel daden worden. In 2016 was de emissie van CO2 in Nederland zelfs 0,4% hoger dan in 2015. Terwijl in de gehele EU de emissie 0,4% lager uitviel. Nederland bungelt onderaan. De Nederlandse Klimaatcoalitie, met Nijpels als trekpaard, levert evenmin wat is afgesproken. En als ze het wel zouden doen is dat nog onvoldoende voor de Parijsdoelen.

In Engelen hebben ze ongetwijfeld een punt als geklaagd wordt over de communicatie van de plaatsing van vier windturbines. De woorden van ons college zijn dan ook veel krachtiger dan de daden: voor een dubbeltje op de eerste rang zitten gaat niet. En de plannen van het Bossche Energie Convenant (BEC) zijn goed maar er zijn veel te weinig bedrijven bij aangesloten. Er wordt gestreefd naar meer dan 200 en het zijn er nu maar 54.

Maar er is meer. Zet die windmolens maar op zee, roepen ze in Engelen. Ze hebben gelijk alleen dat gebeurt al, en dus, is ook de backyard in Engelen of waar dan ook, nodig. De opgave (pijn) voor het bereiken van de klimaatneutrale stad moet verdeeld worden, alles en ieder moet daarbij betrokken worden. Hierbij spelen zowel kosteneffectiviteit als eerlijkheidsprincipes een belangrijke rol. Eerlijkheidsprincipes worden vaak ingedeeld in de categorieën gelijkheid, draagkracht en verantwoordelijkheid. En dat rechtvaardigt de 4 molens in Engelen.

Er is haast bij. Het regent tegenvallers en vertragingen, zo blijkt steeds weer.


Namens, de Bossche Milieugroep, Arie Bijl,  Bevrijdingsdag 2017


Onze reactie op weerstand tegen windmolens op Treurenburg.

Aan het college van B&W

Van de stad Den bosch

Betreft Zienswijze ‘Windpark Rietvelden/Treurenburg’

Bossche Milieugroep

Geacht College,

Proficiat met deze nieuwe stap naar een duurzamer aarde en een duurzamer stad om een viertal klimaatmolens te plaatsen. In 2010 is de eerste windturbine geplaatst op Treurenburg. We waren erbij. En hopen dat het niet weer vijf jaar duurt voor de uitbouw van de volgende klimaattorens Een beetje meer vort maken mag best, nee, is hard nodig. Wees solidair met de afspraken in Parijs –met de wereld- met 1,5 tot max. 2 graden Celsius opwarming van de aarde. En richt het beleid op 40-50 procent CO2 reductie ten opzichte van 1990. Laat zien wat dat betekent voor onze stad.

We weten dat het niet voor ieder een feest is. Het is dan ook de uitdaging om de gedupeerden zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dat is onze vurige wens.

Het is voor ons zeer geruststellend dat bureau Waardenburg de aantasting van flora en fauna als zeer beperkt zo niet afwezig vastgesteld heeft.

Maar we moeten het omdraaien. Stel dat we niet zouden werken aan de opwekking van duurzame energie en andere milieubeschermende maatregelen. Stel dat we gewoon zouden doorgaan met, het gebruik van diesel en steenkool, de opwarming van de aarde en de vermesting ervan, het ondermijnen van de gezondheid van ons mensen vanwege fijnstof en andere emissies. Niet handelen is als de 8ste hoofdzonde van Jeroen Bosch: het slopen der aarde en delen ervan onleefbaar maken voor mensen.

Bureau Waardenburg heeft niet berekend wat mens en dier staat te wachten zonder de transitie naar duurzame energieopwekking. De kievit en andere levensvormen worden en zijn bedreigd door vervuiling, verlies en aantasting van leefgebied en klimaatverandering en juist niet door de windturbines.

De hoogste generaal in Nederland Tom Middeldorp spreekt het uit: ‘Klimaatverandering bron van burgeroorlog in Syrië’. (Brabants Dagblad 6 dec. 2016) Hij somt nog andere bekende negatieve effecten op van ons gebruik van fossiele energie. Ook hier weer: voorkomen is veel goedkoper dan genezen (hier oorlog voeren en vluchtelingen opvangen). We moeten het van de preventie hebben. Anders zwingen de kosten de pan uit.

Investeren in de transitie in plaats van potverteren.

Daarom zijn we blij met de voorgestelde stappen: de transitie van fossiele brandstof naar duurzame elektriciteit levert veel nieuwe werkgelegenheid op. Zo ook het isoleren van onze huizen en de omzetting naar elektrische verwarming.

We wensen onze stad in de voorhoede van deze transitie.

O, Ja, nog even dit: laat kunstenaars nadenken hoe je die molens kunt opvrolijken. Wedstrijd uitschrijven?

En wanneer komt het Bossche energiebedrijf samen met vele anderen?

Namens de Bossche Milieugroep.

Arie Bijl