BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Geacht college en geachte raad en commissie ruimte van de gemeente Vught,

valk

We hebben niet meer dan een krantenbericht maar dat is voldoende om namens de Bossche Milieugroep een eerste reactie te geven op de plannen van Van der Valk om uit breiden in Vught noord.

Een stevige maar ook fantastische uitdaging voor de conceptenbouwers, Buro Kade  en de gemeente.

  1. De plannen op een rijtje:

200 koopappartementen; 200 hotelkamers; 150 longstay-appartementen; Een Casino; Een zwembad

Een Zakencentrum; Een ondergrondse parkeerplaats voor 1000 auto’s; 65 meter hoog.

We zetten hier een aantal aspecten, uitdagingen en vragen neer. 

  1. De locatie. De eerste uitdaging. Immers het gebouw ligt ingeklemd tussen twee Natura 2000 gebieden: Bossche Broek en Vughtse Gement. We hebben net de stikstofcrisis ervaren die bepaald nog niet is opgelost die ook direct dit tweetal Natura 2000 gebieden betreft, Bossche Broek en de Vughtse Gement. Het bouwplan ligt op een steenworp van beide locaties. Dus als u wat wilt, zorg dan dat de stikstofemissies vooraf gecompenseerd zijn. Onderzoek en laat weten wat die emissie is bij deze bouwplannen en geef aan hoe dit te vermijden.
  1. Er is recentelijk een Schone Lucht Akkoord gesloten, nationaal , met als doel dat het in Nederland net zo schoon is als op de Waddeneilanden. Argument: Nederlanders leven door luchtverontreiniging gemiddeld negen maanden korten. Heeft de gemeente Vught dit akkoord ook al getekend? De opzet is 50% gezondheidswinst in 2030. U wilt een grote parkeergarage bouwen dat betekent veel meer auto’s maar die stoten ook stikstof uit, ze rijden op benzine of dieselolie dus fossiele brandstoffen (op een enkele auto na die op (groene?) stroom rijdt.  En meer fijnstof. Kortom meer vervuilende lucht in plaats van minder. Laat ook deze vormen van vervuiling in kaart brengen met de maatregelen om deze vervuiling teniet te doen of te voorkomen. De Provincie Noord-Brabant heeft dit akkoord ondertekend en de gemeente wordt dus geconfronteerd met dit akkoord.
  2. Circulaire of Kringloopeconomie. Hier ligt de uitdaging van hergebruik van de bestaande bebouwing. Slopen is zeer milieuonvriendelijke, omdat dat noodzakelijk nieuwbouw vereist.  Dat betekent veel nieuwe materialen en beton. Vraag is dus in hoeverre bouwt u voort op de bestaande gebouwen, hergebruikt u in directe zin de bestaande bebouwing inclusief de fundamenten? Ofwel hoe circulair is de bouw?  En let u er ook op dat de materialen bij sloop in de verre toekomst ook weer hergebruikt kunnen worden?
  3. Heeft u alle bomen en groen al in kaart gebracht (en in de bouwplannen al dat groen intact gelaten)? Gaan er verschuivingen optreden in verharde en onverharde gronden in de plannen? Dit met het oog op Klimaatadaptatie en preventie van opwarming, omdat bomen CO2 afvangen en onverharde gronden water opnemen. 
  4. Dan het landelijke kader omtrent broeikasgasemissies en de opwekking van duurzame energie. Dat landelijke kader daalt ook neer in Vught, dus zal ook deze gemeente die doelstellingen moeten bevorderen. We noemen er drie:

In 2020 moet de emissie van broeikasgassen met 25% teruggebracht zijn t.o.v 1990 en in 2030 met 49%. Draagt de beoogde bouw daaraan bij?

In 2020, dus dit jaar, moet Nederland 14% duurzame energie produceren. In 2030 moet dat opgelopen zijn tot 70% door zon en wind krachtens het klimaatakkoord. De RES zal per juni 2020 meer duidelijkheid verschaffen over de inbreng van Vught. Vraag is dit verband is dus in hoeverre Van Der Valk energetisch autarkisch wordt tijdens het bouwproces en bij het gebruik en de bewoning van de bebouwing in de komende decennia. Hoe komt u aan de noodzakelijke duurzame energie? Zonnepanelen? Aardwarmte?  Mate van isolatie?

  1. Het plan mikt op 1000 ondergrondse parkeerplaatsen. Wat we nog missen in dit verband is het Openbaar Vervoer als vervanger van vele autobewegingen. Van der Valk zou dat zelf op kunnen pakken met shuttlebussen. Maar ook andere plannen zijn denkbaar.  Of rekent u erop dat de infrastructuur ten behoeve van dat extra autoverkeer geregeld wordt door de gemeente en Rijkswaterstaat? 
  2. Tot slot de woningnood. Geweldig dat u mikt op 200 woningen opdat de woningnood wat minder kan worden en daarmee de prijzen van de huizen wat lager. U mag van ons nog veel meer woningen bouwen, wellicht kunnen ze wat kleiner gebouwd worden, dat maakt ze goedkoper. Kunnen het er 250 worden op dezelfde oppervlakte?  

Namens de Bossche Milieugroep, Arie Bijl, Milieueconoom.