BMG
Stichting Bossche Milieugroep

Het gaat weer goed met de economie dus gaan we weer verder met het volbouwen van ons prachtige en kwetsbare buitengebied. Dit maal met de Kastelen Heesterburgh en Oeverhuyse.
Hoe de raad hier over beslist is hier te zien. https://youtu.be/r4FA5E9ukV4

Deze kastelen komen vlakbij de aftakking van de Maas, tegenover Kasteel Beeckendael. Weidse vergezichten over het landschap én het water zijn hier in ieder geval gegarandeerd!

Maar we moeten helemaal geen kastelen willen aan de Maas !!

Onze zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Oeverhuyzevan februari 2018 is hier weergegeven.
geenkastelenk

Groen is onderhand het grootste en meest kostbare goed dat we hebben. Als de kastelen gerealiseerd worden zijn de gemeente en projectontwikkelaars zijn de winnaars. Dat alles op korte termijn. Wij allemaal, inclusief de natuur en het landschappelijk schoon zijn de verliezers. Dat voor een hele lange tijd want de kastelen worden gebouwd op een van de mooiste plekken in onze uiterwaarden.  Hopelijk krijgt iedereen het voortschrijdende inzicht dat dat anno 2017 niet meer kan. Op de plekken in groen aangegeven is  nog genoeg plek om de kastelen te bouwen. De stad staat bekend om het groen om de stad. Ze dingen zelfs mee aan de meest duurzame stad van Europa. Laten we het inzicht krijgen dat het groen bij de uiterwaarden en in de ommelanden juist dé kwaliteit van de stad is. Het zal onze huizenprijzen doen stijgen. Het zal de stad nog meer gewild maken om zich te vestigen. Maar dan moet je wel zorgvuldig met het groen omgaan. De kastelen langs de Maas moet daarom ten koste van alles tegengehouden worden.    Vindt u ook niet ?

geenkastelen2k

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Zaaknummer 6886712.

Graag wil de Bossche Milieugroep inspreken op het Ruimtelijk en Functioneel kader Haverleij, Heesterburgh en Oeverhuyze.

’s-Hertogenbosch, 25-5-2017

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft in de Haverleij een vinexwijk op een prachtige manier omgetoverd tot een parkachtig landschap met kastelen en burchten. Een groots en mooi voorbeeld van natuur-inclusief bouwen. De ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het voormalig weidelandschap is in het gebied eerder vooruit dan achteruit gegaan. Bouwen, wonen en natuur gaan er op een harmonieuze manier met elkaar samen. Echter nu speelt er iets anders. Het gaat niet meer over een weidegebied maar over een van de mooiste punten in ons rivierenlandschap. De blauwe blinkende Maas maakt een fraaie bocht in het open landschap. Aan de overkant geen bebouwing maar prachtige uiterwaarden. Onder aan de Maasdijk ligt een verstild wiel met beschermde planten. Kribben en een enkele boom maken het beeld af. Het kanaal Henriettewaard Engelen komt er uit in de Maas en in de verte ligt fort Crevecoeur waar recent nog een prachtig natuurontwikkelingsproject heeft plaatsgevonden. Als je het donkere fort Haverleij voorbij bent krijg je lucht op de dijk en ben je eindelijk in het open rivierenlandschap waar Marsman nog over schreef..”Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan”. Het gebied maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie die men heeft aangemerkt als UNESCO erfgoed. Langs de Maasdijk staat nog een groep planten die we samen met de gemeente met man en macht proberen te beschermen omdat het bijna de enige vindplaats van Wiedekervel in Nederland is. Dat lukt aardig (mede dankzij de inspanning van Johan Mees) maar men begint door de planten heen te rijden als auto’s elkaar op de smalle dijk moeten passeren. Het maakt duidelijk dat de dijk ecologisch gezien van groot belang.

Het gebied tussen slot Haverleij en Bokhoven is dus uniek te noemen in Nederland en iedereen al het er mee eens zijn dat we daar met zorg mee om moeten springen.

22 

Het prachtige rivierenlandschap aan de Bokhovense Maasdijk. Foto Rob de Virnd

Ons bezwaar tegen de plannen is dat het ruimtelijk functionele kader onvoldoende rekening houdt met deze aspecten. Sterker nog. Bij de afwegingen laat men economische belangen prevaleren t.o.v. de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied terwijl dat helemaal niet nodig is. Bebouwing aan de Maas heeft als nadeel dat de Maas aan de noordzijde ligt. De zon schijnt op de zijde waar je geen uitzicht hebt over de Maas. Die zijde is gesitueerd aan de noordzijde. Het gevolg is dat het een schaduw werpt over het landschap. We hebben geleerd van de Maasboulevard dat hoogbouw aan de Maas een enorme impact heeft op de openheid en de beleving in het gebied. De raad van staten heeft hiervan ooit gezegd dat het er nooit gebouwd had mogen worden. Omdat ’s-Hertogenbosch anders niet aan de bouwopgave kon voldoen heeft men het toch maar toegestaan. De gevolgen zijn duidelijk.
 
23

De Maasboulevard                                                                        Foto Rob de Vrind

Verder richting Empel heeft de gemeente gebouwd met respect voor de dijk en de beleving er op. Grote groene lobben scheiden landschap en bebouwing. Een win-win situatie voor ons allemaal.

Dit beleid wordt nu losgelaten op een plek die landschappelijk en cultuurhistorisch nog belangrijker is. Er komt een toren van zeven verdiepingen aan de rand van de dijk. Dat lijkt ons inconsistent beleid.

24 Nu dreigt er de onderstaande situatie te ontstaan. Een fors flatgebouw met zeven verdiepingen aan het landschappelijk uitermate bijzondere Maasdijk. 
 
25
De Bokhovense Maasdijk                                                            Foto’s Rob de Vrind

26
Animatie Heesterburgh kasteeltoren van zeven verdiepingen.   Rob de Vrind

27

Animatie Heesterburgh kasteeltoren van zeven verdiepingen.   Rob de Vrind 
 

28

Gezien het bovenstaande zou die toren zo ver mogelijk van de dijk af geplaatst moeten worden. Het argument van de ontwikkelaars hier tegen was dat dan de huizen er achter in de schaduw komen te liggen. Ofwel, zie je wel. Dat de natuur en de beleving in de schaduw komen te liggen is van ondergeschikt belang. Dat is een afweging waar alternatieven voor zijn die niet ten koste gaan van de landschappelijke beleving op deze parel in de uiterwaarden.

Bestaande situatie

29

Toekomstige situatie

31

Voorgestelde situatie

32

Ook maken we bezwaar tegen de locatie van Oeverhuyze. De naam zegt het al. We gaan bouwen aan de oever. De bebouwing wordt zo ver mogelijk gelegd tegen de Maaruiterwaarden. Ook dat is een afweging ten koste van het gebied.

33

Als Oeverhuyze naar achteren geplaatst kan worden zie je er aan de Maasdijk niets meer van. De zeldzame planten die nu aan de voorzijde van het gebied groeien zouden dan behouden kunnen blijven.

34

Vandaar dat wij het onderstaande voorstel hebben. Verander de onderstaande situatie in de situatie daaronder.

35

36

Uiteraard hadden wij liever gezien dat de kastelen er nooit gepland waren. Het is echt nog niet zo dat we nergens anders kunnen bouwen. Er bestaan bouwlocaties genoeg. Ook aan de westzijde is nog ruimte genoeg. Zie de groene locaties.

geenkastelenk

In der tijd had de Bossche milieugroep al bezwaar tegen deze twee laatste kastelen en de mening heerste in de groep dat voortschrijdend inzicht had geresulteerd in het afblazen van de kastelen. Als ze er dan toch moeten komen zien we graag respect voor ons UNESCO erfgoed van de Zuiderwaterlinie en hopen we dat het uiterwaardenlandschap zo min mogelijk wordt aangetast.

Ofwel de toren van Heesterburgh zo ver mogelijk richting “de omloop” (richting het zuiden) evenals alle huizen van Oeverhuijzen. Daarnaast afsluiting van de Bokhovense Maasdijk / van Solmsweg vanaf slot Haverleij tot aan de straat genaamd “Henneweide”. Verder zie je in het hele rapport geen inventarisatie van de natuurwaarden op de dijk en in de gebieden die nu bebouwd gaan worden. Er wordt niet gesproken over soorten als gewoon duizendguldenkruid, weidekervel (rode lijst 1), vogelmelk (beschermd), karwijvarkenskervel (rode lijst 3), kleine aster, mottenkruid. ect. Er wordt geen woord gerept over de milieueffecten van zo’n zware bebouwing bij de dijk. Effecten van bereikbaarheid, verkeersbewegingen, veiligheid, recreatiedruk ect. We hopen dan ook dat de gemeente een milieu-effectrapportage laat uitvoeren over de gevolgen van de bouw op dit unieke stuk Maasoever en b.v. de mening vraagt van de Rijkslandschapsarchitect.

Natuurmonumenten heeft ongeveer hetzelfde ingebracht.

Van onze zienswijze zijn filmbeelden gemaakt. Ze worden gebrukt in filmpjes die laten zien hoe gemeenteraden beslissingen nemen.

Film2
We moesten wel even wachten want de dijk is erg polulair bij recreanten.


film